شهید آوینی
 
همایش " همزیستی مسالمت آمیز در اسلام" امروز در سریلانکا آغاز به کار کرد
همایش " همزیستی مسالمت آمیز در اسلام" جهت اشاعه و برقراری صلح و همزیستی میان مسلمانان و غیر مسلمانان در همه نقاط دنیا و اعاده حقوق اقلیت مسلمان در کشورهای غیر اسلامی از 16 تیر در کلمبو آغاز و تا سه روز ادامه دارد.

به نقل از محیط، دکتر عبدالله بن عبدالمحسن دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان که ریاست همایش" همزیستی مسالمت آمیز در اسلام" را به عهده دارد، به منظور شرکت در این همایش به کلمبو پایتخت سریلانکا رفته است. 

این همایش با حمایت رئیس جمهور سریلانکا و دکتر محمد حنیفه محمد رئیس مرکز فرهنگی اسلامی این کشور به منظور حمایت از همزیستی و صلح میان مسلمانان و غیر مسلمانان در همه نقاط دنیا و بازگرداندن حقوق اقلیت مسلمان در کشورهای غیر اسلامی و ارائه کمک و مساعدت به آنها برگزار می شود.

دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان در این همایش سه روزه که تا 18 تیر ادامه دارد، سعی خواهد کرد با غیر مسلمانان در زمینه مصالح مشترک ملتها زیر سایه همزیستی، صلح و امنیت گفتگو کند.

در این همایش یکسری توصیه ها و سفارشات ارائه می شود که به دنبال آن همه گروهها به منظور تحقق و پایداری صلح، امنیت و همزیستی مسالمت آمیز از آن بهره مند شده و استفاده کنند.

برای همایش فرهنگی و جهانی " همزیستی مسالمت آمیز در اسلام" سه محور پیش بینی شده است، محور اول اسلام و دعوت به همزیستی و صلح، اساس همزیستی مسالمت آمیز در اسلام، حقوق بشر در اسلام، ارزشهای انسانی در اسلام و دعوت به صلح جهانی را شامل می شود .

محور دوم همزیستی در تمدنهای اسلامی، حقوق غیر مسلمانان در اسلام و همزیستی مسالمت آمیز در کشورهای اسلامی، مسلمانان و همزیستی آنها در کشورهای غیر اسلامی و محور سوم نیز علل تعویق همزیستی مسالمت آمیز در عصر جهانی شدن و راههای جلوگیری از آن، جلوگیری از تفکرات برخورد تمدنها و مبارزه با تفکرات افراطی، احترام به تنوع تمدنها و فرهنگها و گفتگو بر اساس تفاهم و همزیستی از آنها را در بر می گیرد.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo