شهید آوینی
 
اعتراض مردم تركيه به ممنوعيت آموزش قرآن
روزنامه ملي «گازتا» چاپ تركيه، از ممانعت آموزش قرآن براي كودكان در تركيه خبر داده است.
اين روزنامه همچنين در تحليلي نوشت: «سليمان بهادر، دبير روابط خارجي سنديكاي كارمندان آموزشي، جلوگيري از آموزش قرآن براي كودكان را مغاير با پيمان حقوق بشر اروپا و ماده 24 قانون اساسي تركيه دانست.
در تركيه آموزش قرآن براي كودكان تا سن دوازده سالگي ممنوع است.

«سليمان بهادر»، ممنوعيت آموزش قرآن براي كودكان و نوجوانان را علت اصلي افزايش مشكلات اخلاقي و اجتماعي جامعه تركيه دانست و گفت: افزايش جرم در خيابان‌ها و مدارس، علامت سقوط ارزش‌‌هاي معنوي در جامعه است.

آشنايي كودكان و نوجوانان با قرآن به رشد ارزش‌هاي معنوي كمك مي‌كند، يك نظام دمكراتيك، دولت نبايد چنين محدوديتي براي بچه‌هاي مسلمان ايجاد كند. دولت نمي‌تواند تحميل كند كه نوجوانان بايد در چه سني قرآن بخوانند، اين در حالي است كه پس از دوازده سالگي جهت دادن نوجوان به سوي قرآن، دشوار است.  

منبع: سایت بازتاب

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo