شهید آوینی

 

توليد ۲۵۰۰ ساعت برنامه در رسانه ملي براي گسترش فرهنگ عفاف

معاون اجرايى و رئيس حوزه رياست سازمان صدا و سيما از توليد و پخش ۸ هزار و ۸۳۵ برنامه راديويى، تلويزيونى و خبرى به مدت ۲ هزار و ۵۷۶ ساعت در سال ۸۴ براى گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه خبر داد.

به نوشته «جوان»، سيدشامير كاظمينى با اعلام اينكه راديو با تهيه و پخش ۱۲۰۸ برنامه به مدت ۶۲۵ ساعت، تلويزيون با ۲۵۱ برنامه به مدت ۱۰۲ ساعت و معاونت سياسى با ۲۳۷۶ مورد خبر به مدت ۴۸ ساعت به ترتيب مدت زمان، از نظر توجه به فرهنگ عفاف در رتبه‌هاى اول تا سوم قرار دارند، افزود: مركز استان‌هاى صدا و سيما نيز در اين مدت با توليد و پخش ۴۸۴۰ برنامه به مدت ۱۷۰۴ ساعت و دفاتر نمايندگى خارج از كشور با تهيه و پخش ۴۰ برنامه به مدت ۲۲ ساعت دستورالعمل‌هاى ابلاغى سازمان را اجرا كرده اند.

وى با اشاره به اهميت موضوع گسترش فرهنگ دينى و ارزش هاى اسلامى در رسانه ملى تصريح كرد: با هدف گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و تبيين راهبردهاى اجرايى اين موضوع در درون سازمان و همچنين برنامه هاى توليدى رسانه ملى، ستاد گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سازمان صدا و سيما با مسئوليت مشاور رئيس سازمان و مدير دفتر امور بانوان تشكيل و از ابتداى سال ۸۴ با حضور نمايندگانى از معاونت‌هاى سيما، صدا، سياسى، برون‌مرزى، بين‌الملل و مراكز نظارت و ارزيابى و حراست كار خود را آغاز كرده است.

كاظمينى افزود: اين ستاد تاكنون با برگزارى جلسات مستمر با طراحان لباس، موسسات تحقيقاتى و پژوهشى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و مراكز دانشگاهى با هدف تهيه آلبوم جامع لباس و مد درصدد ارائه مناسب‌ترين شيوه براى تبليغ پوشش مطلوب در رسانه ملى است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo