شهید آوینی
 
زنان مسلمان گینه مسائل شرعی را آموزش می بینند
مجمع جهانی جوانان مسلمان واحدهای درسی "شرع اسلام" را به ویژه برای زنان مسلمان گینه در غرب آفریقا ارائه می کند.

به نقل از خبرگزاری اسلامی برنامه تدریس واحدهای شرع اسلام به عنوان بخشی از برنامه های مجمع جهانی جوانان مسلمان طی تعطیلات تابستانی در کشور گینه ارائه می شود.

دکتر عبد الوهاب نور والی معاون دبیر کل مجمع جهانی جوانان مسلمان گفت: این واحدها که از هفته جاری آغاز می شود با هدف کمک کردن به زنان مسلمان برای آشنایی با احکام اسلامی در زندگی دینی و زندگی دنیوی تدریس می شوند.

وی افزود: این کلاسها بخشی از برنامه های گسترده مجمع جهانی جوانان مسلمان است که با هدف آموزش اصول دینی به زنان مسلمان سراسر جهان تشکیل می شوند.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo