شهید آوینی
 
آيسسكو از نامگذاري سال پيامبر اعظم(ص) قدرداني كرد

عبدالعزيز عثمان التويجري مدير كل سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي اسلامي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي با ارسال نامه‌اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از نامگذاري سال پيامبر اعظم قدرداني كرد.

به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در پيام مديركل آيسسكو با استقبال از پيشنهاد رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي براي تأسيس دانشگاه بين المللي به نام رسول اكرم و تهيه دايرةالمعارف در اين زمينه آنها بسيار مناسب توصيف شده‌اند.
بر اساس اين گزارش مدير كل سازمان آموزشي علمي و فرهنگي اسلامي همچنين از ديگر پيشنهاد رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي براي اختصاص جايزه‌اي به نام پيامبر اعظم استقبال و تأكيد كرده كه آيسسكو با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كيفيت اجراي آن را تعيين كنند.
محمدي عراقي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي چندي پيش با ارسال نامه‌اي براي التويجري اقدامات جمهوري اسلامي ايران پس از تحركات ضد اسلامي چند ماه پيش در برخي نقاط جهان را مورد اشاره و نظرات آسيسكو را مطرح كرده بود.

منبع : خبرگزاری فارس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo