شهید آوینی
 
مسئولیت کشورهای اسلامی ارتقاء معنوی مسلمانان است
وزیر امور خارجه مالزی گفت: کشورهای مسلمان برای تحکیم و تثبیت گفتگوی تمدنها مسئولیت ویژه ای برعهده دارند، این کشورها همچنین باید در راستای ارتقاء معنوی مسلمانان و هدایت آنها در جهت پیشرفت بر اساس آموزه های صحیح اسلام فعالیت کنند .

به نقل از خبرگزاری مالزی، سید حامد البار وزیر امور خارجه مالزی در سی و سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در باکوی آذربایجان خطاب به کشورهای اسلامی اظهار داشت: جهان اسلام باید گامهای مثبتی جهت مبارزه با اسلام هراسی در میان جوامع دنیا برداشته و زمینه هایی را فراهم آورد تا به منظور تفاهم مشترک میان کشورهای جهان این مسئله یعنی احساس ترس از اسلام برطرف شود.

سید حامد البار با بیان اینکه در زمینه مبارزه اسلام هراسی مسلمانان مسئولیت بیشتری دارند، یاد آور شد: مسئولیت مبارزه با اسلام هراسی بر عهده مسلمانان است تا به جایگاه مشترکی با شوراهای جهانی دیگر، از طریق برقراری ارتباط با آنها دست یابند .

وزیر امور خارجه مالزی تصریح کرد: باید تدابیری اندیشیده شود تا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ظلم و هجوم به کشورهای اسلامی و مسلمانان مبارزه شود.

وی به کاریکاتورهای موهن به نبی اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: نیاز شدیدی برای تحکیم و تثبیت گفتگوی تمدنها و افزایش تفاهم و تأکید بر نقاط مشترک کشورها احساس می شود، زیرا مسئولیت کشورهای اسلامی هدایت مسلمانان در مسیر پیشرفت و ترقی  بر اساس آموزشها و آموزه های صحیح اسلام است.

سید حامد البار با اشاره به اینکه کشورهای مسلمان به قدرت فکری، مادی و معنوی خود افتخار می کنند، اظهار داشت: سازمان کنفرانس اسلامی جهت پیشرفت و ترقی کشورهای اسلامی برنامه های عملی متعددی را طی 10 سال رائه کرده است تا تجارت، پیشرفت و ترقی کشورهای اسلامی در همه نقاط جهان  گسترش یابد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo