شهید آوینی
 
تجليل از بانوان حافظ قرآن كريم در دبی

مركز فرهنگی دينی نهضت دبی با برگزاری مراسمی از بانوان حافظ قرآن كريم تجليل و قدردانی كرد.

به نقل از روزنامه «الحياه»، «مريم بطی» رييس مركز فرهنگی نهضت دبی تصريح كرد: هدف از برگزاری مراسم مذكور تشويق بانوان به حفظ و قرائت قرآن و كاربرد مفاهيم قرآنی در زندگی روزمره است.

وی همچنين هدف از ايجاد مركز دينی فرهنگی نهضت دبی را گفتگوی دينی از طريق برگزاری جلسات بحث و گفتگو، نشست ها علمی و برگزاری دوره های آموزشی قرآن كريم را از مهمترين فعاليت‌های اين مركز عنوان كرد.

بطی در ادامه گفت: مركز مذكور نقش مهمی را تابه حال در تبليغات دينی دبی ايفا كرده است.

«مريم بطی» رييس مركز فرهنگی نهضت دبی در ادامه از تمامی بانوان خواست تا با عضويت در اين مركز گامی برای ورود قرآن به زندگی روزمره شان بردارند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo