شهید آوینی
 
پانزدهمين جلسه ستاد هماهنگی نهضت قرآن‌آموزی كشور برگزار مي‌شود

پانزدهمين جلسه ستاد هماهنگی نهضت قرآن‌آموزی كشور، سوم تيرماه با حضور اعضای ستاد و به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار مي‌شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئيس ستاد، رئيس سازمان تبليغات اسلامی به عنوان دبير ستاد، نماينده رئيس جمهور، نماينده ثابت و تام‌الاختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، نماينده ثابت و تام‌الاختيار وزارت آموزش و پرورش، نماينده ثابت و تام‌الاختيار وزارت كار و امور اجتماعی، نماينده ثابت و تام‌الاختيار وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، نماينده ثابت و تام‌الاختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، نماينده ثابت و تام‌الاختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، نماينده ثابت و تام‌الاختيار سازمان ملی جوانان، نماينده ثابت و تام‌الاختيار سازمان صداو سيمای جمهوری اسلامی ايران و چهارنفر از خادمان علوم قرآنی به انتخاب ستاد (دو نفر از اين افراد از بين بانوان فعال در علوم قرآنی هستند) در اين جلسه حضور خواهند داشت.

«بررسی و تصويب پيش‌نويس طرح جامع نهضت قرآ‌ن‌آموزی»، «تشكيل شورای كارشناسی نهضت قرآن‌آموزی در دستگاه‌ها» و «تهيه برنامه عملياتی هر دستگاه در مورد نهضت قرآن‌آموزی مطابق طرح جامع» از موضوعات مورد بررسی در اين جلسه است.

در پيش‌نويس طرح جامع قرآن‌آموزی كه از سوی دبيرخانه مربوطه تهيه و ارائه شده است، «تاريخچه»، «ضرورت‌ها»، «تعريف اصطلاحات»، «رسالات و دستاوردها»، «دورنما»، «ارزش‌ها و اصول حاكم»، «اهداف»، «راهبردها»، «عوامل كليدی»، «ساختار تشكيلات»، « فرآيند اجرايی» و «برنامه‌های اجرايی»، برحسب وظايف هر دستگاه تعريف شده است، تا براساس آن دستگاه در تحقق اهداف طرح كه همانا همگانی كردن آموزش روخوانی _ روان‌خوانی قرآن‌كريم و ايجاد زمينه برای آموزش درك مفاهيم و دستورات عالی در سطوح و مراحل گوناگون است، اقدام لازم را به‌عمل آورد.

اين جلسه از ساعت 14 تا 16 روز سوم تيرماه تشكيل مي‌‌شود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo