شهید آوینی
 
خلبان روس مانع از سفر بانوان محجبه شد

سه مسافر محجبه روس به دليل حفظ پوشش اسلامی از سوار شدن به پرواز شرم الشيخ ـ مسكو منع شدند. خلبان هواپيمای روس به محض مواجهه با اين سه زن روس آنها را به دليل ظاهر اسلامی تحويل ماموران امنيتی فرودگاه شرم الشيخ مصر داده و از سوار شدن آنها به هواپيما جلوگيری كرد.

پس از اين اقدام كاپيتان هواپيما، ماموران اين سه مسافر را مورد بازرسی بدنی قرار دادند. هنگامی كه ماموران و سگ‌های پليس موفق به يافتن مورد مشكوكی در ميان وسايل و لباس‌های اين 3 زن مسلمانان نشدند، خلبان هواپيما اعلام كرد اين 3 مسافر برای سوار شدن به هواپيما بايد حجاب خود را كنار بگذارند.

به دنبال برخورد تبعيض آميز خلبان خطوط هوايی روسيه سخنگوی جامعه مسلمانان روسيه با انتقاد شديد از اين رفتار ناپسند اعلام كرد: «متاسفانه اينگونه برخوردها نه از روی جهل بلكه با آگاهی كامل صورت می گيرد».

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo