شهید آوینی
 
نخستین مؤسسه دولتی اسلامی فرانسه افتتاح می شود

نخستین مؤسسه دولتی اسلامی فرانسه، با نام "ابن سینا" آبان ماه امسال در شهر لیل فرانسه برای مبارزه با پدیده اسلام هراسی و تعلیم امامان جمعه و واعظان اسلامی افتتاح می شود.

محمد البشاری رئیس این مؤسسه اظهار داشت: ضرورت تأسیس مؤسسه ای برای مبارزه با اسلام هراسی که در جامعه امروز فرانسه بسیار شایع شده، بیش از پیش جلب توجه می کرد. این مؤسسه به دانشگاه شهر لیل مرتبط است و در نظر دارد تصویر اسلام متساهل و آزاد را ارائه کند.

وی گفت: اقلیت مسلمان فرانسه که حدود 6 میلیون نفر برآورد می شوند به چنین مرکز آموزشی نیاز داشتند. مسلمانان شهر لیل نیز 25 درصد جمعیت یک میلیونی شهر را که در شمال فرانسه قرار دارد، تشکیل داده اند. این مؤسسه از سوی دولت فرانسه و قطر مورد حمایت قرار دارد و اقدامات اولیه آن از سوی شهرداری لیل صورت گرفته است.
در ماه ژوئیه سال 2003، دولت فرانسه تأسیس مدرسه ابن رشد را به عنوان اولین مدرسه مقطع متوسطه فرانسه در شهر لیل  تصویب کرد.

این مؤسسه به احترام دانشمند بزرگ ایرانی ابن سینا نامگذاری شده است، ابن سینا فیلسوف، پزشک و دانشمندی بود که در سال 980 میلادی به دنیا آمد و 450 کتاب درباره موضوعات مختلف به رشته تحریر درآورده است، درمیان نامی ترین آثار وی می توان به قانون و شفا اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo