شهید آوینی
 
نخستین تفسیر گرافیکی قرآن کریم منتشر شد

نخستین تفسیر گرافیکی قرآن کریم، با عنوان فرشته ها، برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شد.

قرآن کتاب زندگی است و برای هر کس در هر شرایط و موقعیتی، پیامی آشنا دارد ، مؤسسه قرآنی تفسیر جوان به منظور بهره گیری هر چه بهتر و بیشتر نوجوانان و جوانان از آموزه های قرآن کریم، برای نخستین بار در جهان، کودکان را به روش بیان تصویری با پیام های قرآنی آشنا می کند.

ترجمه فارسی آیات قرآنی تفسیر تصویری حاضر بر اساس ترجمه مصطفی رحماندوست و ترجمه انگلیسی آیات نیز بر اساس ترجمه پروفسور آرتورجی، آربری استاد کرسی فارسی و عربی دانشگاه کمبریج و د انشگاه قاهره انتخاب شده است .

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo