شهید آوینی
 
برگزاری مسابقه جهانی احاديث نبي‌اكرم(ص)

مسابقه جهانی احاديث نبي‌اكرم(ص) با هدف معرفی شخصيت، سنت و خصوصيات نبي‌اكرم(ص) از سوی اتحاديه جهانی مسلمانان در سطح جهانی برگزار مي‌شود. اتحاديه جهانی مسلمانان از نويسندگان، متفكران، محققين و متخصصين در زمينه احاديث پيامبر(ص) برای حضور در اين مسابقه دعوت كرد.

«عبدالله التركی»، دبير كل اتحاديه جهانی علمای مسلمان با اشاره به اين مسابقه و اهداف آن برای معرفی چهره نبي‌اكرم(ص) و دفاع از اسلام در سراسر جهان گفت: همه شركت‌كنندگان مي‌توانند مطالعات و تحقيقات كنونی خود را در ارتباط با موضوع مورد نظر به اين مركز بفرستند.

شرايط حضور در اين مسابقه شامل موارد زير است:

1ـ تحقيقات شركت كنندگان بايد بر سنت نبوی متمركز باشد.

2ـ تحقيقات شركت كنندگان می تواند بر عقايد غيرمسلمانان درباره شخصيت نبي‌اكرم(ص) متمركز باشد.

3ـ مقاله‌ها و تحقيقات نبايد از 150 صفحه كمتر و از 250 صفحه بيشتر باشد و دارای خلاصه‌ای 15 تا 25 صفحه‌ای باشد.

4ـ تحقيقات نبايد در جای ديگری به چاپ رسيده باشد.

5ـ حق چاپ مقاله برای برگزار كنندگان محفوظ است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo