شهید آوینی
 
افتتاح مركز فرهنگی ـ اسلامی در هند

مركز فرهنگی ـ اسلامی هند يكشنبه گذشته باهدف ترويج گفت وگوی بين اديان، با حضور سونيا گاندی، در دهلی افتتاح شد.

سراج‌الدين قرشی، رييس مركز فرهنگی _ اسلامی هند، در مراسم افتاحيه گفت: «اين مركز باهدف ترويج درك درست از اسلام و تعامل با ديگر اديان تاسيس شده است». وی درباره موانع موجود بر سر راه تاسيس اين مركز گفت: « 25 سال پيش ايندرا گاندی، نخست وزير وقت هند، به مناسبت آغاز سده پانزده اسلامی با اختصاص زمينی در مركز شهر دهلی، سنگ بنای اين مركز را نهاد اما پس از وی اين طرح تا زمان حاضر از سوی ديگر دولت ها فراموش شده بود».

در بنای مركز فرهنگی-اسلامی آميزه‌ای از معماری ايرانی و معماری عصر امپراطوری مغول به‌كار رفته است و حاشيه‌های ديوارها، طاق‌ها و گنبد اين مركز با آيات قرآن به خطی زيبا تزيين شده است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo