شهید آوینی
 
نشست "معیارهای تربیت اسلامی" در امارات برگزار شد
نشست "معیارهای تربیت اسلامی" به منظور آموزش، پرورش و تربیت نسل مسلمان منطبق با مبانی و ارزشهای اسلامی 20 خرداد در امارات برگزار شد.

به نقل از روزنامه البیان، وزارت آموزش و پرورش امارات با حضور اندیشمندان، نخبگان و کارشناسان امور اسلامی نشست علمی "معیارهای تربیت اسلامی" را به منظور بررسی شیوه های تدریس، آموزش و پرورش اسلامی در دوران مختلف زندگی، در ابوظبی برگزار کرد.

دکتر حنیف حسن وزیر آموزش و پرورش امارات با اشاره به اینکه شیوه آموزش و پرورش کودکان و نسل مسلمان بسیار مهم است، اظهار داشت: اهتمام به شیوه های درست و اصولی آموزش و پرورش اسلامی گسترش پیشرفتهای انسانی و ترقی مسلمانان را در همه مراحل زندگی موجب می شود.

حنیف تصریح کرد: ارزشها، اخلاق و مهارتهای انسان منطبق با ارزشهای اسلامی کمک می کند تا بتوان انسانی اندیشمند و مبتکر برای جهان اسلام تربیت کرد تا مدافع و اشاعه دهنده اسلام با دیدی باز و وسیع باشد.

وی با بیان اینکه این فعالیتها در چارچوب ایده های رهبران اسلامی و کارشناسان امور تربیتی و دینی صورت می گیرد، تأکید کرد: تربیت و آموزش اسلامی در مدارس و مراحل مختلف آموزش باید منطبق با سن و دوران تحصیل انجام گیرد تا نتیجه خوبی در پی داشته باشد.

طی این نشست 16 طرح پیشنهادی برای آموزش و پرورش گروههای سنی مختلف در نظر گرفته شد تا تربیت خاص اسلامی از طریق کتابهای درسی، تصاویر و تابلوهای مختلف طراحی شده از سوی متخصصان اجرا شود.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo