شهید آوینی
 
دستگيری فردی به اتهام سوزاندن قرآن در پاكستان

پليس پاكستان فردی را به اتهام سوزاندن صفحاتی از قرآن، بازداشت كرد. پليس پاكستان پس از كشف صفحات سوخته‌شده‌ای از قرآن در آپارتمان مردی در شهر راولپندی، وی را بازداشت كرد.

سخنگوی پليس راولپندی در اين باره گفت: "پس از تماس همسايگان اين مرد با پليس، مبنی بر اين كه وی را در حالی كه چند جلد قرآن را به همراه دوربينی به درون خانه خود مي‌برد مشاهده كرده‌اند، پليس اقدام به جستجوی آپارتمان متهم نمود و در آنجا با صفحات سوخته شده قرآن مواجه شد."

بازجويی از اين فرد هنوز آغاز نشده است اما شواهد اوليه نشان مي‌دهد وی قصد داشته است با فيلمبرداری از صحنه سوختن قرآن و توزيع آن در شهر، خشم مسلمانان را برانگيزد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo