شهید آوینی
 
اجرای مسابقه پژوهش قرآنی در مدرسه علميه نرجس مشهد

واحد اعزام مبلغ مدرسه علميه نرجس مشهد مسابقه تحقيق و پژوهش قرآنی ويژه اساتيد و مبلغان اين مدرسه برگزار مي‌كند.

«مرضيه بليانی» مسئول واحد اعزام مبلغ مدرسه علميه نرجس مشهد با بيان اين مطلب گفت: در راستای پويايی مبلغان در سالی كه مزين به نام پيامبر اعظم (ص) شده؛ واحد اعزام مبلغ اين مدرسه اقدام به برگزاری مسابقه تحقيق و پژوهش قرآنی پيرامون شخصيت و سيره آن حضرت ويژه مبلغان و اساتيد كرده است.

وی افزود: از مبلغان و اساتيد دعوت شده تا با شركت در اين مسابقه قرآنی گامی در جهت شناخت بيشتر آن حضرت برداشته و با استفاده از آيات قرآنی و روايات به بررسی سيره نبوی(ص) بپردازند.

مسئول واحد اعزام مكتب نرجس مشهد موضوعات پيشنهادی اين مسابقه را با محوريت پيامبر اعظم (ص) و قرآن كريم خواند و اظهار كرد: تحليل و بررسی اوصاف پيامبر اعظم(ص) در قرآن كريم، تحليل و بررسی ويژگي‌های پيامبر(ص) در روايات، سيره اخلاقی وتربيتی پيامبر اعظم(ص)، روش‌های تبليغی پيامبر(ص)، سيره سياسی، سيره عبادی پيامبر اعظم (ص)، شيوه رفتاری پيامبر(ص) با كودكان، با جوانان، شيوه تعامل پيامبر(ص) در خانواده و تكريم همسر، شخصيت و جايگاه زن از ديدگاه پيامبر(ص)، شيوه رفتاری پيامبر(ص) با اصحاب و ياران از جمله موضوعاتی است كه اساتيد و مبلغان مي‌توانند آثار خود را در اين زمينه‌ها ارسال كنند.

همچنين زمان برگزاری اين مسابقه متعاقباً توسط دبيرخانه برگزاری اين مسابقه اعلام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo