شهید آوینی
 
آيةالله مكارم‌شيرازی خواستار ايجاد كرسی پاسخ به شبهات در حوزه شد

حضرت آيت‌الله مكارم شيرازی، جمع آوری شبهات اصلی و سؤالات مطرح شده درباره اعتقادات و معارف تشيع را برای پاسخگويی و قرار گرفتن در متون درسی حوزه خواستار شد.

به نقل از رسا، حضرت آيت‌الله ناصر مكارم شيرازی عصر سه شنبه در ديدار رئيس دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم و مسوولان برگزار كننده جشنواره مديران و محققان مراكز پاسخگويی به شبهات دينی، اظهار داشت: برگزاری اين همايش و پاسخ گويی به شبهات، اقدامی مناسب و قابل تقدير است. البته در گذشته فعاليتهايی توسط برخی مراكز تحقيقی برای پاسخ به شبهات صورت گرفته بود، ولی برخی از اين مراكز كارايی لازم را نداشتند.

وی افزود: اگر به شبهه يا پرسش، درست و كارشناسانه پاسخ داده نشود، نزد مخاطب، حمل بر درست بودن شبهه می شود.

اين مرجع تقليد تصريح كرد: برای فعاليت مراكز پاسخگويی بايد ضوابطی قرار داده شود تا اگر مجموعه ای نتوانست به وظيفه خود درست عمل كند، آن را به انجام فعاليتهای ديگر تشويق كنند. در روايات نيز آمده است اگر كسی بدون آگاهی وارد كاری شود، ضرر او بيش از خدمت است.

وی افزود: بنده از آغاز تحصيل، به فكر پاسخ گويی به پرسش‌ها و شبهات مطرح در جامعه بودم و در حال حاضر روزانه به يكصد سوال فقهی و اعتقادی پاسخ مي‌دهم.

اين استاد دروس خارج فقه حوزه علميه قم، همكاری ستاد پاسخگويی به شبهات و سوالات دينی را با مراكز علمی و دينی خارج از كشور خواستار شد و ادامه داد: امروز برخی از گروهها مانند وهابيت شبهات خاصی را مطرح می كنند كه لازم است اين شبهات را با ساير سوالاتی كه مطرح می شود، جمع آوری كنيد و به همراه پاسخ‌های مستدل و منطقی به آن به چاپ برسانيد تا در آينده به عنوان كتب درسی در حوزه های علميه تدريس شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo