شهید آوینی
 
جشنواره بزرگ دینی و فرهنگی در قطر برگزار می شود

جشنواره بزرگ دینی و فرهنگی قطر در چارچوب فعالیتهای تابستانی به منظور آگاه کردن جوانان از مسائل مختلف روز و مسائل دینی طی دو هفته در دوحه برگزار می شود.

به نقل از روزنامه الرأیة، در این جشنواره بزرگ اندیشمندان، نخبگان و متخصصانی در بخشهای دینی و فرهنگی شرکت و سخنرانی می کنند.

در بخش دینی، اندیشمندان به بررسی مسائلی چون گستره ایمان، بیداری جوانان مسلمان، ضرورت آگاهی آنها به اقامه نماز،  فلسفه اقامه نماز با اشراف بر این مسئله که نماز ستون دین است و هر کس آن را به جا نیاورد، دین خود را نابود کرده است، اقدام می کنند.

ضمن فعالیتهای فرهنگی متخصصان و کارشناسان نیز مسائلی چون  گفتگو در باب اینترنت ،  استفاده از اینترنت به منظور جهانی شدن طی سخنرانی بررسی خواهد شد.

این جشنواره که طی دو هفته در دوحه برگزار می شود، بیداری، آگاه کردن جوانان مسلمان از مسائل روز و آشنا شدن آنها با موازین دینی و آموزه های اسلام از اهداف آن به شمار می رود.
 

منبع: خبرگزاری مهر
 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo