شهید آوینی

 

حجاب در هشت ایالت آلمان برای آموزگاران ممنوع شد

ایالت نورد راین وستفالن در آلمان که پرجمعیت ترین ایالت این کشور اروپای مرکزی محسوب می شود هشتمین ایالتی است که قانون ممنوعیت حجاب را برای آموزگاران مدارس دولتی را تصویب کرد.

پارلمان منطقه ای این ایالت که در آن دمکرات مسیحی محافظه کاردارای اکثریت جایگاهها هستند قانونی تصویب کردند که پوشیدن حجاب آموزگاران مدارس دولتی را ممنوع می کند. این قانون مورد مخالفت احزاب سبز و سوشیال دمکراتها قرار گرفت.

ایالت نورد راین وستفالن هشتمین ایالت از 16 ایالت فدرال آلمان است که حجاب را در مدارس دولتی ممنوع می کند. این در شرایطی است که اسلام حجاب را به عنوان یک اصول واجب پوشش برای زنان در نظر گرفته و  به هیچ وجه نمی توان آن را با نمادهایی که نشان دهنده تعلق دینی فرد است مقایسه کرد.

اقلیت مسلمان آلمان ممنوعیت حجاب در مدارس را مخالف قانون اساسی اعلام کرد و آن را مورد انتقاد قرار داد. شورای مرکز مسلمانان آلمان اظهار داشت:  اعمال این قانون جدید نشان دهنده آن است که حقوق مسلمانان با دیگرگروههای دینی مساوی نیست.

طی چند سال گذشته موضوع ممنوعیت حجاب در مدارس دولتی به موضوع مطرح چندین کشور اروپایی از جمله آلمان تبدیل شده است.

در حدود 4/3 میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند که از این تعداد 220 هزار نفر آنها در برلین زندگی می کنند. اسلام پس از مسیحیت پروتستان و کاتولیک سومین دین این کشور اروپای مرکزی محسوب می شود.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo