شهید آوینی
 
ترس از افزايش روز افزون مسلمانان در اتريش

براساس پژوهش منتشر شده توسط كانون تحقيقات جغرافيايی اتريش تا سال 2051 از هر دو دانش آموز اتريشی يكی مسلمان خواهد بود.

در اين پژوهش تلاش شده‌است تا دورنمای تخمينی نقشه دينی اتريش بر اساس آمارهای علمی جغرافيای كشورشان طی پنجاه سال آينده ارائه شود.

بر طبق سرشماری دينی سال 2001، 6/73درصد از ساكنان اتريش را كاتوليك‌ها، 12درصد را بی دين‌ها، 7/4 درصد را پروتستان‌ها و 2/4 درصد را مسلمانان و 5/5 درصد را پيروان آيين‌های ديگر تشكيل مي‌د‌هند.

اين گزارش پيش بينی ميكند با توجه به روند موجود، داده‌های آماری در سال 2026 به 63% كاتوليك 4 الی 5 درصد پروتستان و 8 الی 12 درصد مسلمان و 7 الی 9درصد اديان را اديان ديگر تبديل خواهد شد.

براساس اين گزارش در سال 2051 در اتريش 36 الی 58 درصد كاتوليك 3 الی 5 درصد پروتستان و 14 الی 16درصد مسلمان 7 الی 12 درصد اديان ديگر زندگی خواهند كرد.

بنابر گزارش مذكور منتشر شده در پايگاه خبری نسيج آمده است: حدود 40 هزار دانش آموز علوم اسلامی در مدارس دولتی اتريش تحصيل مي‌كنند كه 350 معلم آموزش آنها را برعهده دارند.

گفتنی است كه روند روز افزون مسلمانان در اتريش به گونه‌ای خواهد بود كه در سال 2051 از هر 2 دانش آموز اتريش يكی مسلمان خواهد بود.

هدف اين تحقيق پديدار كردن ديدگاه‌هايی است كه از رشد تعداد مسلمانان در اروپا نگرانند.

منبع:خبرگزاری قرآنی ايران( ايكنا)
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo