شهید آوینی
 
با ساخت بزرگترین مرکز اسلامی ایتالیا مخالفت شد

طرحهای ساخت بزرگترین مرکز اسلامی شهر توسکان ایتالیا که میان فلورانس و سینا قرار دارد با مخالفت شدید ساکنان محلی مواجه شده است.

غیر مسلمانانی که در نزدیکی محل ساخت این مرکز اسلامی و مسجد سکونت دارند نسبت به این طرح اعتراض کرده و اظهار داشتند این امر که دولت زمین را بدون مشورت با ساکنان محل برای چنین منظوری در اختیار آنها قرار داده نادرست تلقی می شود.

این در شرایطی است که جامعه مسلمان برای ساخت این مسجد مجوز دولتی در اختیار دارد، با این حال مخالفتهای محلی ادامه یافته است و مخالفتها را می توان به وضوح در دیوار نوشته های ساکنان محل مشاهده کرد.

پس از انفجارهای هفتم ژوئیه لندن که سال گذشته صورت گرفت، جامعه در حال رشد ایتالیا که یک میلیون نفر یا 2 درصد کل جمعیت تخمین زده می شود بیش از سایر گروه های مهاجران تحت نظر قرار گرفته اند. به علاوه، علی رغم وجود 500 مرکز اسلامی در سراسر کشور، دولت ایتالیا اسلام را به رسمیت نشناخته است .

این وضعیت بر زندگی جوامع اسلامی این منطقه که کول دی وال دالسا نام دارد تأثیر گذاشته است، جامعه اسلامی این منطقه با موافقت شهرداری طرح ساخت یکی از بزرگترین مراکز اسلامی ایتالیا را بررسی می کردند تا نیازهای معنوی جامعه در حال رشد مسلمانان را برطرف کرده و تبادل فعالیتهای فرهنگی را ترویج کنند.

اکنون مسلمانان این منطقه در یکی نمازخانه بسیار کوچک در مرکز شهر نماز خود را به جماعت اقامه می کنند.

فراس جبران امام جمعه این منطقه گفت: جامعه مسلمانان ول دی وال دالسا به مکان بزرگتری نیاز دارند، روزهایی که به مناسبتهای دینی جمعیت قابل توجهی از مسلمانان برای اقامه نماز جماعت گردهم جمع می شوند باید سالنی بزرگتر اجاره کنیم.

ساخت این مرکز اسلامی که مخالفتهایی در پی داشته تنها به منظور بهره برداری از یک مسجد و نمازخانه نبوده بلکه این مرکز می تواند در راستای تبادل دانش و اطلاعات فرهنگ فعالیت کرده و به ادغام جامعه مسلمانان کمک کند.

این مرکز اسلامی در برگیرنده یک مسجد، کتابخانه حیاط، زمین بازی و پارکینگ خواهد بود.

شهردار این شهر اظهار داشته است: این طرح در حقیقت یک مسجد نیست بلکه مرکز فرهنگی اسلامی است که مسجد داخل آن قرار می گیرد. پیش از حملات یازدهم سپتامبر با ساخت مسجد مخالفتی صورت نمی گرفت چرا که ساکنان جامعه محلی در سال 1999 از طرح ساخت این مرکز مطلع بودند.

هزینه های ساخت این مرکز اسلامی را صندوق فرهنگی بانک مونت دی پاسچی و جامعه اسلامی تأمین می کند.

علی رغم این مخالفتها شهردار تصریح کرده است که غیر مسلمانان می توانند به این مرکز رفت و آمد کرده و در فعالیتهای آموزشی و فرهنی با یکدیگر تبادل داشته باشند.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo