شهید آوینی
 
دیوان اشعار امام خمینی (ره) به زبان عربی منتشر شد

شورای عالی فرهنگ مصر دیوان اشعار حضرت امام خمینی(ره) را به زبان عربی منتشر کرد .

شبکه تلویزیونی الجزیره قطرخبر داد که « محمد علاء الدین منصور»  استاد زبانهای شرقی در دانشگاه قاهره دیوان امام خمینی (ره) را به زبان عربی ترجمه کرده است .

وی در مقدمه این دیوان آورده است : شعر امام خمینی صرفا ابزاری برای تجلی افکار صوفیانه و عرفانی وی بوده است که این اشعار را در خلوتش با خدا و هنگام یاد خدا و نیز به هنگام تفکر در اسرار آفرینش سروده بود که تفکر در اسرار آفرینش دغدغه متفکران فلاسفه و عرفاست.

منصور که غزلیات امام خمینی را از فارسی به عربی ترجمه کرده است ، تاریخ سرودن هر غزل را مشخص نکرده است یا اینکه وی در کدام یک از دوران زندگی خود، به شعر و سرودن آن بیشتر علاقه ‌مند بود. مترجم اشعار امام به زبان عربی تصریح کرده است : امام خمینی از شعرای عارف تاثیر پذیرفته و در این میان تاثیر شمس ‌الدین حافظ شیرازی مشخص‌ تر است.

امام خمینی برخی از اصطلاعات این عرفا را مانند " می" در اشعار خود آورده است که منظور از می در این اشعار سیطره اشتیاق بر وجود عارف است زیرا عارف به هنگام تجلی محبوب حقیقی یعنی خداوند شور و شوق محبت خدا در قلبش می ‌افتد و عارف یا سالک را فنا می ‌کند و وی هوشیاری خود را از دست می ‌دهد.

علاء الدین افزوده است : الفاظی مانند " جام " ، " پیاله "، " می فروشی " و " مستی " بیانگر آن است که عاشق مشتاق است انوار غیبی را مشاهده کند زیرا قلب سالک محل تجلی انوار غیبی است .

منبع:خبرگزاری مهر
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo