شهید آوینی
 
کتاب " قرآن، تورات، انجیل و علوم" در لبنان منتشر شد
کتاب "قرآن، تورات، انجیل و علوم" به قلم موریس بوکای از سوی انتشارات دار الملتقی لبنان در 327 صفحه منتشر شد .

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ادب و هنر، موریس بوکای کتاب " قرآن کریم، تورات، انجیل وعلم " به منظور تطبیق مسائل دینی در مباحث علمی نوشته است.

این کتاب، نه کتاب دینی محض است و نه علمی محض، بلکه تلفیقی از این دو مسئله است که در آن علاوه بر شرح کیفیت و چگونگی برخورد حضرت موسی(ع) با پروردگار یا توجه به مسئله بیولوژیکی حضرت مسیح (ع) به مسائل مختلف قرآن نیز اشاره شده است.

نویسنده در تحقیقات خود بیشتر به مسائل تجربی وعلمی موجود درکتابهای مقدس استفاده کرده و تعلیقات و شرحهایی از نویسندگان و محققان را نیز به آن اضافه کرده است.

موریس بوکای با اشاره به وحی قرآنی که بسیار غنی و سرشار از منابع علمی استریال یاد آور شده قرآن در بخشهای بسیار جزئی با عهد قدیم و جدید مخالف است و در بخشهای کلی و مسائل مهم با آنها اشتراکات فراوانی دارد.

وی ابتدا به تحقیقات قرآنی رجوع کرده و متون قرآن را با دستاوردهای علمی جدید تطبیق داده است، از سوی دیگر با توجه به مسئله علوم تجربی و طبیعی توانست انواع مختلفی از اکتشافات موجود در قرآن را بیان و برخی از مسائل جدید عصر معاصر را با توجه به آیات قرآن و تفاسیر مختلف با ذکر دلایل و برهانهای علمی نقد و بررسی کند.


 

منبع:خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo