شهید آوینی

 

مسابقات دانشجويي قرآن كريم ويژه سال پيامبر اعظم(ص) آغاز شد
عصر امروز مسابقات قرآن كريم ويژه بزرگداشت سال پيامبر اعظم (ص) با شركت دانشجويان دانشگاههاي امام صادق (ع)، علوم حديث، مدرسه عالي شهيد مطهري و دانشگاه مذاهب اسلامي در دانشگاه مذاهب اسلامي آغاز شد.

مسابقات قرآن كريم ويژه بزرگداشت سال پيامبر اعظم (ص) با شركت بيش از 70 دانشجوي دانشگاههاي امام صادق (ع)، علوم حديث، مدرسه عالي شهيد مطهري و دانشگاه مذاهب اسلامي در اين دانشگاه آغاز شد.
در اين مسابقات كه عصر امروز توسط اداره كل امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مذاهب آغاز شد، شركت كنندگان در سه رشته قرائت، ترتيل و حفظ يك جزء از قرآن كريم به رقابت مي‌پردازند.
اين مسابقات را كه با شركت بيش از 70 دانشجو از دانشگاههاي ذكر شده برگزار مي‌شود، استادان و داوران قرآني: محمد رضا ابوالقاسمي، علي‌فربين، خليل دلپاك و علي اصغر برومند داوري مي‌كنند.
بعد از پايان مسابقات و براساس راي هيئت داوري در هر رشته 3 نفر به عنوان نفرات برگزيده انتخاب خواهند شد و لوح تقدير و هدايايي به آنها تقديم مي‌شود.
مراسم اختتاميه اين مسابقات هم فردا با حضور محسن الويري مدرس دانشگاه مذاهب و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق و ميرحسيني مدير گروه قرآن و حديث دانشگاه مذاهب برگزار مي‌شود.
بنابراعلام مسئول اجرايي اين مسابقات يك چهارم شركت كنندگان اهل سنت هستند.
اسامي برگزيدگان اين مسابقات كه به مناسبت سال پيامبر اعظم(ص) در دانشگاه مذاهب برگزار مي‌شود بعد از پايان مراحل داوري و مراسم اختتاميه توسط فارس منتشر خواهد شد.
 

منبع:خبرگزاری فارس
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo