شهید آوینی
 
كسب مهارت های قرآنی؛ شرط ورود به دبيرستان در اندونزی

دانش قرآنی به عنوان يكی از ملاك های ارزيابی دانش آموزان ابتدايی اندونزی برای ادامه تحصيل در دبيرستان مدنظر قرار خواهد گرفت.

به نقل از روزنامه جاكارتا پست، مسئولان آموزش استان سوماترای غربی اندونزی برای سال تحصيلی آينده مهارت های روخوانی و نوشتن قرآن را برای پذيرش دانش آموزان در مقطع دبيرستان اجباری اعلام كردند.

آزمون ارزيابی دانش قرآنی درباره دانش آموزان جديد نيز به اجرا در خواهد آمد و از والدين دانش آموزانی كه نتوانند امتياز كافی را كسب كنند كتبا تعهد گرفته می شود تا علوم ابتدايی قرآن را به فرزندان خود بياموزند.

نورامين، رييس اداره آموزش پادانگ، مركز استان سوماترای غربی، در اين باره گفت: "اجرای اين طرح در راستای ارتقای باورهای دينی می باشد. تنها در صورتی می توان اعضای يك جامعه را باتقوا خواند كه بتوانند به زبان قرآن بخوانند و بنويسند".

استان سوماترای غربی اندونزی، برجمعيت ترين كشور مسلمان، به داشتن سنت های فرهنگی كه ريشه در آموزه های اسلام دارد مشهور می باشد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo