شهید آوینی
 
آغاز به كار كنفرانس رهبران مسلمان در لندن

اولين كنفرانس بررسی مشاركت مسلمانان در جامعه اروپا با حضور رهبران مسلمان از 25 كشور جهان روز گذشته در لندن آغاز به كار كرد.

درجريان همايش سه روزه كه از سوی مركز بين المللی اعتدال گرايی كويت برگزار می شود رهبران و انديشمندان مسلمان در قالب 140 هيئت نمايندگی نقش مسلمانان در جامعه اروپا و ضرورت اشاعه تصويری مثبت از اسلام را بررسی می كنند.

ايمن آلای، عضو فدراسيون انجمن های اسلامی اروپا كه مقر آن در اتريش است، درباره اهداف اين كنفرانس گفت: " بايد فعاليت های زيادی برای ايجاد تسامح در ميان اقليت های مسلمان ساكن اروپا صورت گيرد".

وی افزود: "در اتريش مسلمانان می توانند مسجد بسازند و حجاب اسلامی را رعايت كنند اما در كشورهايی چون آلمان، فرانسه و هلند اوضاع به گونه ای ديگر است".

آلای ادامه داد: "با توجه به وضع موجود يكی از اهداف اوليه اين همايش ايجاد زمينه برای برگزاری گفتگوهای آتی با رهبران اروپايی درباره وضعيت زندگی 50 ميليون مسلمان ساكن اروپاست".

 

منبع:خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo