شهید آوینی
 
همایش "رسالت اسلام و رسول صلح" در قطر برگزار می شود

دهمین همایش سالانه "رسالت اسلام و رسول صلح" به منظور بررسی نقاط مشترک ادیان الهی و تثبیت و تحکیم فرهنگ همکاری، در قطر برگزار می شود.

مجمع جهانی جوانان مسلمان و کشورهای خلیجی دهمین همایش سالانه "رسالت اسلام و رسول صلح" را مرداد ماه امسال به منظور فراهم آوردن فرصتی جهت بررسی مسائل مسلمانان و مبارزه با تعرضات عصر معاصر نسبت به اسلام برگزار می کنند.

دکتر صالح بن سلیمان وهیبی دبیر کل مجمع جهانی جوانان مسلمان اظهار داشت: این همایش برنامه های مختلفی به منظور اشاعه همکاری و تعاون میان ملتها با هدف تحکیم و تثبیت نقاط مشترک ادیان الهی چون محبت و اخوت را ارائه خواهد کرد.

جهت همکاری جوانان مسلمان و انتشار فرهنگ صلح و دوستی میان آنها برنامه های فرهنگی و دینی در این همایش ارائه می شود که بیش از 300 نفر متخصص و کارشناس از کشورهای مختلف حضور خواهند داشت.

منبع:خبرگزاری مهر
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo