شهید آوینی
 
برگزاری نمايشگاه هنرهای اسلامی در عمان

وزارت ميراث و فرهنگ عمان با همكاری سفارت فرانسه و موزه لوور پاريس نمايشگاه هنرهای اسلامی را از هشتم تا بيست و هشتم خرداد ماه مطابق با 28 ماه می تا 18 ژوئن در مسقط برگزار می كنند.

به نقل از خبرگزاری بين المللی اسلامی، اين نمايشگاه هنرهای اسلامی درچارچوب جشن های مسقط پايتخت فرهنگی عرب در سال 2006 ميلادی در اين كشور برگزار می شود.

اين نمايشگاه 30 اثر هنری از هنرهای اسلامی موجود در موزه لوور فرانسه را به معرض ديد عموم خواهد گذاشت.

اين نمايشگاه با هدف افزايش ارتباط همكاری در زمينه تبادل هنری و فرهنگی ميان عمان و فرانسه برگزارخواهد شد.

گفتنی است كه «هنری لويرات» رئيس و مدير موزه لوور كنفرانس مطبوعاتی را هشتم خردادماه مطابق با 28 ماه می جهت تشريح و بيان جزئياتی پيرامون برگزارخواهد كرد.

منبع:خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo