شهید آوینی
 
لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در كمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد

عبدالرضا مصری در دومین همایش تجلیل از ایثارگران كه در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران اولیه لایحه‌ای است كه همزمان 8 كمیته تخصصی با هم به این لایحه رسیدگی كردند.

وی ادامه داد: بیش از 2 هزار و 130 نفر ساعت در كمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پرداختند.

مصری اظهار داشت: برای اولین بار در مورد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مخالف در مورد لایحه نداشتیم و همه نمایندگان برای خدمات رسانی بهتر به ایثارگران تلاش كردند.

وی اضافه كرد: ستاد كل نیروهای مسلح، وزارت رفاه و همه دستگاه‌های اجرایی با برنامه و طرح های پر محتوا شركت كردند و لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بعد از 15 جلسه كمیسیون تخصصی و 24 جلسه كمیته‌ها ظهر دیروز در كمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید.

رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نگرش ما به لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حفظ روحیه و عزت ایثارگری، تجلیل و توسعه فرهنگ ایثارگری در كشور، كارشناسی موشكافانه، رفع نقاط ضعف احتمالی، ارائه امتیازات به طور كامل به جامعه ایثارگری و خدمات بر اساس شرایط هر ایثارگر است.

 

منبع:خبرگزاری فارس
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo