شهید آوینی
 
تحريم فيلم«رمز داوينچی»از سوی مسلمانان روسيه

موسسه دينی مسلمانان ايالت «نيجی فونغورد» روسيه فيلم «رمز داوينچی » را به دليل اهانت اين فيلم به حضرت مسيح (ع) تحريم كرد.

به گزارش خبر گزاری« ايكنا» به نقل از شبكه خبری «النسيج»، موسسه دينی مسلمانان ايالت «نيجی فونغورد» روسيه با انتشار بيانيه ای از مسلمانان خواست با تحريم فيلم «رمزداوينچی» نفرت خود را ازتوهين به اديان مختلف اعلام كنند.

«ضمير محيی الدين اف» رييس اين موسسه تصريح كرد: امامان جماعت بايد اين تحريم را به گوش همه برسانند.

وی افزود: مسلمانان بايد از مشاهده اين فيلم خودداری كرده و فرزندان خود را نيز از تماشای آن باز دارند وبا اين كار با مسيحيان همدردی كنند.

شيخ «راوی عين الدين» رييس انجمن مفتی های روسيه نيز پيشتر همدردی و همراهی خود را با مسيحيان اعلام كرده بود.

وی در پاسخ به روزنامه نگاران درباره فيلم مذكور ضمن تاييد فتوای كشيشان و اسقف های كاتوليك در تحريم اين فيلم گفت: هيچ كس حق ندارد به مقدسات دينی ديگران توهين كند و نمی تواند با بيان تاريخی جعلی، دينی را خدشه دار كند.

اين فيلم كه بر گرفته ازرمان «لدان برون» است تاريخی جعلی را از زندگی مسيح به تصوير ميكشد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo