شهید آوینی
 
اولين انجمن شيعيان تركيه افتتاح شد

اولين انجمن جعفری شيعيان تركيه با حضور شخصيت‌های مذهبی و سياسی كار خود را آغاز كرد.

به نقل از Jafariya news، در مراسم افتتاحيه اين انجمن «سيد حسين الحكيم»، نماينده آيت‌الله سيستانی و «سيد عبدالعزيز الحكيم»، رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق به همراه «شيخ صلاح‌الدين اسكونز»، رهبر شيعيان تركيه حضور داشتند.

در اين مراسم «حسين الحكيم»، پيام آيت‌الله سيستانی را در جمع حدود 10 هزار شيعه ترك قرائت كرد و افتتاح اين انجمن را در رشد تفكر شيعی در اين كشور مفيد عنوان نمود.

سيد حسين الحكيم در ادامه مسلمانان را به اتحاد و اشاعه پيام اهل بيت فراخواند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo