شهید آوینی
 
كلينتون: انتشار تصاوير موهن از پيامبر مسلمانان اشتباهی بزرگ بود

رئيس جمهور سابق آمريكا چاپ كاريكاتورهای موهن به ساحت پيامبر اسلام را اشتباهی بزرگ خواند.

به نقل از روزنامه عرب نيوز، بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا با اشتباه خواندن انتشار كاريكاتور پيامبر اسلام (ص) از سوی رسانه‌های غربی گفت: طرح و انتشار تصاوير پيامبر اسلام كه مسلمانان جهان آن را توهين‌آميز می‌پندارند، شديدا محكوم می‌كنم و مخالفت خود را با آن ابراز می‌دارم.

وی كه در كنفرانس مشترك خبری با شوكت عزيز نخست وزير پاكستان دراسلام آباد شركت داشت گفت: تا زمانی كه تظاهرات گسترده مسلمانان در سراسر جهان آرام و به دور از خشونت باشد از آن حمايت می‌كنم.

رئيس جمهور سابق آمريكا افزود: اسلام به سرعت در سراسر كشور آمريكا و اروپا گسترش يافت و فكر نمی‌كنم كه مردم دانمارك از انتشار اين تصاوير حمايت كرده باشند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo