شهید آوینی
 
"تجلی عاشورا و فجر "در آثار عكس هنرمندان جوان

به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر همزمان با برپايی نمايشگاه عكس با عنوان "تجلی عاشورا و فجر" به عكاسان برتر جوايزی اهدا می شود.

به نقل از مهدی معصومی گرجی مسئول واحد عكس حوزه هنری استان مازندران ،به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و روز مقاومت ايثار و پيروزی واحد عكس حوزه هنری استان مازندران با همكاری معاونت فرهنگی و پرورشی سپاه مازندران همزمان با برپايی نمايشگاهی از آثار راه يافته به مسابقه عكس با عنوان " تجلی عاشورا و فجر " به عكاسان برتر اين مسابقه جوايزی اهدا می شود.

مسئول واحد عكس حوزه هنری استان مازندران در ادامه افزود:"از مجموع 300 اثر ارسالی به اين مسابقه 45 اثر از 24 عكاس به بخش نمايشگاهی راه يافته و قرار است به 11 اثر برتر جوايزی اهدا شود.

همچنين از آثار فوق نمايشگاهی از  4 خرداد الی 11 خرداد  نمايشگاهی در گالری خانه سوره حوزه هنری استان مازندران برگزار می شود.

 

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo