شهید آوینی

 

تصحيح متن در غرب بر مبنای تصحيح متون قرآنی است

بررسی فن تصحيح متن در غرب و شروع جدی آن در دوران معاصر بر مبنای تصحيح متن در دوران اسلامی به‌ويژه تصحيح متون قرآنی و‌‌‌ دينی در هزار سال پيش استوار شده است.

دكتر محمود اميدسالار ـ استاد دانشگاه ايالتی كاليفرنيا ـ در چهلمين نشست تخصصی انجمن نشر ميراث مكتوب با موضوع «بررسی تصحيح متون در غرب» با بيان مطلب فوق گفت: اين كه غربيان در پژوهش‌ها و تصحيح‌های متون اسلامی و ايرانی تا چه اندازه پيش رفته‌اند، موضوعی مربوط به آن‌هاست و اين امر نبايد موجب كتمان تلاش‌ها و اقدام‌های مصححين و محققين خودمان باشد.

اميد سالار جای خدمات اسلام به فن تصحيح متون را در كتاب‌های تاريخی فن تصحيح متن، خالی دانست و تصريح كرد: بايد در مسلمانان انديشه‌ی حقارت و خود‌كم‌بينی از بين برود و نسبت به احقاق حق خود اقدام كنند و با تحقيق و بررسی در تاريخ تصحيح متن، تأثيرات تمدن و انديشه‌های اسلامی را در عرصه‌های مختلف اين حوزه به ثبت برسانند.

اروپاييان درتصحيح متن قلم فرسايی بسيار كرده‌ا‌ند

وی با يادآوری فعاليت‌های گسترده‌ی اروپاييان در اين حوزه و قلم‌فرسايی بسيار آن‌ها، گفت: هر چند نمي‌توان منكر فعاليت اروپاييان در اين حوزه شد اما بايد با سستي‌ها و غرض‌ورزي‌های آن‌ها مقابله كرده و به تاريخ و تمدن غنی اسلامی و فرهنگ و انديشه‌ی مسلمانان در اين حوزه نيز توجه كرد.

اين مراسم به مجري‌گری «جويا جهانبخش» و با حضور دكتر «هادي‌زاده» از تاجيكستان، دكتر «پارسي‌نژاد» از آمريكا، دكتر «عارف نوشاهی» از پاكستان، دكتر «افشار» و جمع كثيری از اساتيد دانشگاهی و چهره‌های برجسته‌ی تصحيح متن در ايران دوشنبه سي‌ام ارديبهشت‌ماه جاری در مؤسسه‌ی نشر ميراث مكتوب برگزار شد و با پرسش و پاسخ جمعی از اساتيد به پايان رسيد.

هم‌چنين قرار است گزارش كاملی از اين نشست در قالب يك مقاله يا كتاب عرضه شود.

 

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo