شهید آوینی
 
برگزاری چهارمين همايش سالانه مسلمانان جنوب فرانسه

اتحاديه انجمن‌های اسلامی فرانسه از برگزاری چهارمين همايش سالانه مسلمانان جنوب فرانسه در 7 خرداد ماه خبر داد.

به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی «نسيج»، «محسن انقزو» نماينده اتحاديه انجمن های مسلمانان فرانسه ضمن اعلام اين خبر گفت: هدف از برگزاری چهارمين همايش سالانه مسلمانان آموزش دينی به مسلمانان و وايجاد جلسات بحث و گفتگو با حضور متخصصين در امور قرآنی ودينی است.

وی همچنين افزود: بهبود كيفيت زندگی مسالمت آميز ميان مسلمان و غير مسلمانان و چگونگی رو در رويی با چالش‌های موجود وداعيه های تروريستی از مهمترين محورهای اصلی مورد بحث در همايش مذكور است.

انقزو در ادامه تصريح كرد: درهمايش مذكور به مقالات ارائه شده از سوی دانشمندان علوم اسلامی برجسته نيز بطور مفصل پرداخته خواهد شد.

«السفر والعلمفی الاسلام »، يكی از مهمترين پژوهش‌هايی است در چهارمين همايش سالانه مسلمانان جنوب فرانسه بررسی مي‌شود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo