شهید آوینی
 
برگزاری كلاس‌های آموزشی قر‌آن "محمدرضا خرميان" در تهران

كلاس‌های آموزشی قر‌آن استاد "خرميان" وی‍ژه زنان و مردان روز‌های پنج‌شنبه و جمعه در تهران برگزار‌مي‌شود.

كلاس‌های قر‌آنی ويژه زنان، روز‌‌های پنج‌شنبه از ساعت 10 تا 13 درخيابان پاسداران، مقابل برج‌سفيد شماره 27 تشكيل‌مي‌شود.

همچنين كلاس‌های قر‌آن ويژه مردان نيز روز‌های جمعه هر هفته در "دارالتحفيظ" واقع در خيابان ايران از ساعت30/8 تا 30/10 برپا‌مي‌شود.

"محمدرضاخرميان" از قاريان بين‌المللی و از مدرسان قرآن كشور است كه تاكنون به بيش از 80 كشور از پنج قاره جهان جهت تلاوت و تبليغ قرآن اعزام‌شده‌است

منبع:خبرگزاری قرآنی ايران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo