شهید آوینی

 

نشست "اخلاق در اورژانسهای پزشکی" برگزار می شود
نشست "اخلاق در اورژانسهای پزشکی" با حضور دکتر عبدالکریم پژومند چهارم خرداد برگزار می شود.

در ادامه سلسله سخنرانیهای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی و با حضور دکتر عبدالکریم پژومند موضوع اخلاق در اورژانسهای پزشکی بررسی می شود.

این نشست در  روز پنجشنبه 4/3/85  در خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، کوچه مدرسه موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo