شهید آوینی
 
آثار معنوی ایرانی در آلمان منتشر می شوند
کانون معنویت ایران در آلمان در نظر دارد آثار معنوی ایرانی را به زبان آلمانی منتشر کند.

کانون معنویت ایران در آلمان در نظر دارد آثار معنوی ایرانی را که در رشد فرهنگ و اعتلای تمدن ایرانی - اسلامی اثر گذار بوده اند  به زبان آلمانی منتشر کند.

این آثار در حوزه های مختلف حکمت، فلسفه، عرفان، ادبیات و معرفی بزرگان ایران منتشر می شوند. 

کانون معنویت ایران در آلمان با بیش از پنج هزار عضو از بزرگترین مراکز اسلام پژوهی در آلمان است.

این کانون دارای نشریه ای به نام  "ایران زمین" به زبان آلمانی است. همچنین کتابخانه ای با سی هزار جلد کتاب به زبان فارسی در این کانون موجود است.

انتشارات کانون معنویت در آلمان کتابهای از دکتر نصر با عنوان "سه حکیم مسلمان"، "نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت" و "علم و تمدن در اسلام"، همچنین کتاب  " در قلمرو وجدان" اثر دکتر زرین کوب و "تاریخ تطور متافیزیک در ایران" اثر  اقبال لاهوری را به زبان آلمانی ترجمه کرده است.

کانون معنویت ایران در آلمان در ژوئیه 1997 در شهر بن، برلین، شورن و زوریخ تاسیس گردید. این کانون بر اساس نظام نامه و اساس نامه خود از سوی مقامات دولتی جمهوری فدرال آلمان به رسمیت شناخته شده و نام آن در فهرست رسمی شرکتها آمده است. 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo