شهید آوینی
 
اهدای كتاب‌های مذهبی به 50 كتابخانه مساجد خوزستان

طرح پشتيبانی و حمايت از كتابخانه‌های مساجد خوزستان به 50 باب از كتابخانه‌های مساجد زيرنظر سازمان تبليغات اسلامی استان از هفته گذشته در حال اجراست.

اين طرح در غالب اهدا كتاب مذهبی و قرآنی به 50 باب كتابخانه از كتابخانه‌های مساجد اين استان است. كتاب‌‌های مذهبی، قرآنی و دينی اهدا شده از كتاب‌های استاد شهيد مطهری است كه سهميه هر كتابخانه 170 عنوان كتاب است.

سازمان تبليغات اسلامی استان خوزستان اين طرح را از 16 ارديبهشت ماه جاری به اجراء درآورد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo