شهید آوینی
 

بر اساس انتخاب دانشگاه کمبریج انگلستان ؛

دکتر محمود خاتمی در فهرست فیلسوفان برتر جهان قرار گرفت
دکتر محمود خاتمی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران در فهرست فیلسوفان برتر جهان در سال 2006 قرار گرفت.

دکتر محمود خاتمی  دانشیار فلسفه، دانشگاه تهران وعضو فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران است. وی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه را در دانشگاه تهران گذرانده است . وی همچنین موفق به اخذ کارشناسی ارشد الهیات (ادیان وعرفان) در دانشگاه تهران شده است . دکتر خاتمی علاوه بر تحصیلات فلسفه در ایران  موفق به کسب درجه دکتری  فلسفه از دانشگاه دورهام انگلستان و دوره فوق دکتری فلسفه در انگلستان شده است . وی تحصیلات حوزوی را نیز تا درجه اجتهاد گذرانده است .

بر اساس گزارش  پایگاه اطلاع رسانی آفتاب  دکتر خاتمی هم اکنون  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تهران، تربیت مدرس ، علامه طباطبایی، و مفید به تدریس اشتغال دارد . وی سابقه استادی در گروه فلسفه دانشگاه McGill کانادا (2003-2004) و دستیار پزوهشی (Research Assistant) ، دانشگاه کمبریج (1996-1997) دارد .

آثاری که از دکتر خاتمی تا کنون به زبان فارسی تالیف و منتشر شده است عبارتند از : 1.جهان در اندیشه هیدگر، مؤسسه اندیشه اسلامی چ13791،چ2- 1384(برنده جایزه کتاب سال در حوزه فلسفه غرب) ؛ 2. پدیدارشناسی دین، سازمان انتشارات، 1382(برنده جایزه کتاب سال در حوزه دین پژوهی) ؛ 3.درآمدی به فلسفه ذهن، جهاددانشگاهی دانشگاه تهران 1382 ؛ 4.زیبایی شناسی از منظر پدیدار شناسی، فرهنگستان هنر (1383)؛ 5.پدیدارشناسی هنر، فرهنگستان هنر (آماده چاپ )

وی همچنین  فصل یا فصول را در  سایر کتابهای فلسفی منتشر کرده است که عبارتند از :1. ”روش حکمت متعالیه”، مطالعات تطبیقی در ملاصدرا، بنیاد ملاصدرا 1382 ؛ 2. ”اخلاق“، دایره المعارف بزرگ فارسی، (زیر چاپ) ؛ 3. چهار مقاله در باره اومانیسم ، اومانیسم (با دکتر داوری و دیگران)، پژوهشگاه علوم انسانی (زیر چاپ)؛ 4." فردباوری"، رهیافت های معاصر در فلسفه غرب، پزوهشگاه علوم انسانی، 1384 ؛ 5."تاملی در باب ماتقدم" رهیافت های معاصر در فلسفه غرب، پزوهشگاه علوم انسانی، 1384 ؛ 6. "پدیدارشناسی هوسرل"، کتاب نقد ، پزوهشگاه علوم انسانی، 1384 ؛ 7." رهیافت صوری کانت به پیشینی و نقد هوسرل از آن"، درس فلسفه درد فلسفه است (جشن نامه دکتر مجتهدی) ، 1384 .

برخی دیگر از مقالات دکتر خاتمی که در مجلات فلسفی منتشر شده اند عبارتند از : 1. اصل قاعده نامندی و امکان علم روانشناسی، فلسفه (دانشگاه تهران) زمستان1384 ؛ 2. مدل کامپیوتری ذهن و هوش مصنوعی؛ فلسفه (دانشگاه تهران)، تابستان 1382 ؛ 3. پراگماتیسم واومانیسم، فلسفه (دانشگاه تهران)، زمستان 1382 ؛ 4. وجه اومانیستی فلسفه هگل، فلسفه (دانشگاه تهران) بهار 1383 ؛ 5. هیدکر و علم جدید؛ فرهنگ،( پژوهشگاه علوم انسانی)، پاییز 1381 ؛ 6. رای هیدگر در باب نسبت تکنولوژی و هنر، نامه فرهنگ، زمستان 1382 ؛ 7. لویناس و دیگری ، نامه فرهنگ، پاییز 1381 ؛ 8. تبیین تاریخی ، نامه فرهنگ، بهار 1379 ؛ 9. مساله گتیه، قبسات، تابستان 1378 ؛ 10. پدیدارشناسی دین:زمینه ها، قبسات تابستان 1383 ؛ 11. مفهوم تحلیلی جدید از خودو تجربه عرفانی آن، نامه فرهنگ، زمستان 1384 .

آثاری که از دکتر خاتمی به زبان انگلیسی منتشر شده است عبارتند از :  الف) کتاب ها : 1- Sadraean Meditations: Toward a Transcendent Philosophy of Mind, Societas Philosopia Islamica, Lekton 2003 ؛ 2. From a Sadraean Point of View: Towards an Elimination of the Subjectivistic self, London Academy of Iranian Studies, London 2004 ؛ 3. Transcendental Subjectivity and Beyond, 2005 ؛ 4. Basic Issues in Islamic Philosophy (In preparation). ب) فصل یا فصول در ضمن سایر کتابها :  1. " Sadra on Mental Causation " in Mulla Sadra and Comparative Philosophy on Causation, ed.by Lais, London 2003 ؛ 2. "The Transcendent method: A Reconstruction", in Comparative Studies on Mulla Sadra, V.4, ed.SIPIN, Mulla Sadra Foundation, Tehran 2002 ؛ 3. "A Phenomenological Approach to the Illuminative Notion of Man," in Analecta Husserlina, Kluwer, 2006 ؛ 4. "Consciousness" in Phenomenology, ed. by , 2005 . ج) مقالات : 1. Kant's Idea of the Apriori: Toward an Interpretation, Wisdom and Philosophy, spiring 2005 ؛ 2. Hegel's Project of Speculative Reflection Wisdom and Philosophy, forthcoming 2006 ؛ 3. Epistemology Externalised vs Skeptical Quest, Philosophy&Antropology, spiring 2004 4. The ؛Transcendental Knowledge and the Psychological Subjectivity: A Kantian Heritage, Philosophia, winter 2004 ؛ 5. The Epistemological Quest: From Possibility of Experience to the Possibility of Communication, Organon F., fall 2003 ؛ 6. Body-Consciousness: A Phenomenological Approach, Philosophia, Fall 2006 ؛ 7. Kant and Husserl on the transcendental, Existentia, Fall 2002. ؛ 8. On Physicalistic Approach to Mind, Teorema, spiring 2005 ؛ 9. The Noumenal Self: An Appraisal of Strawsonian Interpretation of Kant's Critique of Pure Reason, sat, forthcoming 2006 ؛ 10. Dasein and Design, in progress ؛ 11. Foucault on the Islamic Revolution of Iran, the Journal of Minority Muslim Society, Spring 2003 ؛ 12. Descartes and Ibn Arabi on the Illuminative self, Journal of Muhyi al-Din Ibn Arabi Society, Fall 2002 ؛ 13. Sadraean Notion of Consciousness, Transcendent Philosophy, summer 2000 ؛ 14. Islamic Civilization in the later period of Middle Ages”, Muslim & Arab Perspectives International Islamic Journal, Dehli, 2004 ؛ 15. Modern Conceptual Analysis of the Self and the Mystical Experience of the Self, Journal of Indian Council of Philosophical Research, vol. xxi. No.3, 2005 ؛ 16. Can Sadraean Notion of Causality remedy the perplexity of Contemporary Philosophy of Mind on Mental Causation? Transcendent Philosophy, spring 2003 ؛ 17. Arbery-Zeahner Controversy on Abu Yazid the Sufi, Transcendent Philosophy, 2006 ؛
18. The Feminine vs the Masculine: A Sufi Perspective of Life, 2006 . 

عناوین و نشانهایی که دکتر خاتمی بدانها دست یافته است عبارتند از :  انتخاب شده در فهرست فیلسوفان برتر جهان در سال 2006 – کمبریج انگلستان ؛ 2.استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران 1385؛ و 3. پزوهشگر برتر در حوزه دین پژوهی، وزارت فرهنگ و اندیشه اسلامی 1382 .
 

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo