شهید آوینی
 
راه اندازی نخستين شبكه تلويزيونی علمای مسلمان عراق

هيأت علمای مسلمين عراق از فعاليت آزمايشی نخستين شبكه تلويزيونی ضد آمريكايی « الرافدين » عراق در روزهای آينده خبر داد.

به نقل از روزنامه قطری « الشرق»، هيأت علمای مسلمان عراق ضمن اعلام اين خبر گفتند: شبكه تلويزيونی «الرافدين»با هدف حفظ وحدت ملی عراق وحمايت از مقاومت مردمی اين كشورافتتاح خواهد شد.

علمای مذكور در ادامه افزودند: شبكه « الرافدين» به منظور رساندن صدای علمای مسلمان عراق به جهانيان احداث می شود.

دكتر« حارث الضاری» يكی از علمای مسلمان عراق نيز رياست شبكه مذكور را به عهده خواهد گرفت.

يكی از منابع خبری در اين باره گفت: شبكه تلويزيونی « الرافدين» ما هها پيش مقدمات كار خود را با كمك يك كادر فنی متخصص در مصر فراهم كرده است.

منبع مذكور در ادامه تصريح كرد: شبكه تلويزيونی « الرافدين » بطور آزمايشی روزانه به مدت 6 ساعت توسط دو جناح ماهواره ای «عرب سايت» و«نيل سايت» فعاليت خواهد كرد.

گفتنی است مقدار زيادی از هزينه های شبكه تلويزيونی «الرافدين» عراق توسط كمك های مالی نيروهای انقلابی اين كشور وبرخی كشور های عربی فراهم شده است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo