شهید آوینی

 

امروز چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت سال 1385 هجری شمسی مقارن است با نوزدهم ربیع الثانی سال 1427 هجری قمری و برابر است با هفدهم می 2006میلادی .

در گذشت ابن مقسم  :
درچنین روزی در  سال 345 هجری قمری  «ابن مقسم» از مشهور ترین مفسران قرآن کریم در جهان اسلام دار فانی را وداع گفت . وی آثار مختلفی در حوزه علوم قرآنی از خود به یادگار نهاده  است که از میان آنها می توان به  احْتِجاجُ القرائات
اشاره کرد .

در گذشت آیت الله شریعت اصفهانی : 
درچنین روزی در  سال 1339 هجری قمری  آیت الله شریعت اصفهانی دیده از  جهان فروبست . وی از برجسته ترین فقهای جهان تشیع به شمار می رود . او در دوران زندگی خویش  علاوه بر تربیت شاگردان بسیار  ، کتبی چند نیز به رشته تحریر در آورد که از میان آنها می توان به  حاشیه فصول  قاعده صدور و قاعده لاضرر اشاره کرد .

قتل آقامحمد خان قاجار :


در چنین روزی در سال 1176ه ش آقا محمد خان قاجار سرسلسله قاجار به دست دو تن از ندیمان خود به قتل رسید . آقا محمد خان  پس از براندازی  زندیه و قتل لطفعلی خان ،  آغامحمدخان قاجار در سال 1210  هجرى قمری ، پس از به دست آوردن  تفلیس و چیرگى بر قفقاز، تاجگذارى کرد. در آن تاریخ همه نقاط ایران جز خراسان که در دست شاهرخ میرزا و پسرش نادر میرزا افشار بود ،  تحت تصرف خان قاجار در آمده بود  .آقا محمد خان به آن ناحیه نیز لشکر کشی کرد و آنجا را نیز به تصرف خویش در آورد .  در این زمان جز شاهرخ شاه افشار و فرزندش نادر میرزا، مدعى دیگرى نسبت به سلطنت قاجار در ایران وجود نداشت. اقتدار سیاسى آغا محمد خان سبب شد تا در آخرین سالهاى حکومت با سرکشیهاى جدى روبه‏رو شود. جنگ هرات و طغیان آقا محمد خان محلاتى در این زمان رخ داد. او سرانجام به سال 1211ه ق در شب بیست و یکم ذیحجه در محاصره شوش به دست سه تن از نوکران خود به قتل رسید . پس از او در 1213 فتح‏على شاه قاجار به سلطنت رسید.

عملیات بیت المقدس 6 : 
درچنین روزی در  سال1367هجری شمسی ،  عملیات بیت المقدس 6 ، بار رمزیا امیرالمؤمنین  آغازشد. این عملیات با هدف نفوذ گسترده در  منطقه سلیمانیه عراق ، آزاد سازی سد دوکان و در پاسخ به شرارت های عراق  در منطقه عمومی استان سلیمانیه عراق انجام گرفت  . در این عملیات رزمندگان اسلام با نفوذ  در خاک عراق به نیروهای دشمن هجوم بردند و با در هم کوبیدن پایگاهها و محل استقرار بعثیان موفق شدند در همان ساعات نخستین برخی مناطق مهم  را به تصرف خویش در آورند . 
 

روز جهانی ارتباطات :
همه ساله چنین روزی به عنوان روز جهانی  ارتباطات گرامی داشته می شود. درچنین روزی در سال 1865میلادی  با حضور نمایندگان چندین کشور جهان در پاریس   اتحادیه بین المللی تلگراف تاسیس شد .هیات وزیران در سال 1381   به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در پانزده ماده تصویب نمود که ذیلا  به شش ماده نخست آن اشاره می کنیم . ماده 1 – به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به : الف: گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد « دانایی محور» در راستای توسعه پایدار ملی.ب : توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه ICT  در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا   د: انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات ،‌منابع و تسهیلات ه ـ توسعه زمینه‌ها و فرصت‌ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی  و راهبردی توسعه ICT دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌ها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامعه « توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات » تکفا توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
ماده 2 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی  کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل‌ها و ضوابط تهیه شده مراجعه فوق مورد عمل برنامه‌های عملیاتی قرار خواهند گرفت.
ماده 3 – برنامه‌های هفتگانه ذیل همراه با پروژه‌های مربوط به عناوین اولویت‌های برنامه عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال 1381 اعلام می گردد.الف: طرح دولت الکترونیک (‌سیستم ، شبکه مجازی، قانون و امنیت)‌ ب : طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور.ج – طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.د – طرح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه خدمات اجتماعی.ه : طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.و – طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای . ز – طرح توسعه واحد‌های کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری . 
ماده 4 – دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه‌های سال 1381 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نمایند تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در جهت برنامه‌های فوق و سایر طرح‌های  مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال‌تر شدن این دستگا‌ه‌ها و شرکت‌های دولتی جهت گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه‌ها یا مجامع شرکت‌ها فراهم سازد.
ماده 5 – کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه دستگا‌ه‌هایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست،‌مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.
تبصره 1 – وزرا و روسای دستگاه‌ها مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.
تبصره 2 – نماینده ویژه رییس جمهور (‌دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور)‌در این موضوع مسئولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش‌دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد.
ماده 6 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت‌ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده  اشتغال در این راستا اقدام نماید.

 تولد ساندور بوتیچلی :
در چین روزی در سال 1444 میلادی ساندرو بوتیچلی  نقاش مشهور ایتالیایی به دنیا آمد .« تولد ونوس » عنوان مهمترین تابلوی اوست .

تولد ادوارد جنر :
در چنین روزی در سال 1749 میلادی ادوارد جنر به دنیا آمد . وی پزشک مشهور انگلیسی است که عمل واکسیناسون را کشف کرده است . وی در همین روز  در  سال1796میلادی برای  نخستین بارمایه آبله را به بازوی یک انسان تزریق کرد. او با این کشف خود جان بسیاری از انسان ها را از خطر نجات داد .

 جنگ علیه فرانسه :
در چنین روزی در سال 1756 میلادی بریتانیا علیه فرانسه اعلان جنگ کرد . این جنگ هفت سال به طول انجامید .

اعلان  شوروی در حمایت از صهیونیسم :
در چنین روزی در سال 1948 میلادی اتحاد جاماهیر شوروی سابق رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت شناخت . این نخستین بار بود که یک کشور از بلوک شرق صهیونیسم را مورد حمایت خود قرار می داد .

نخستین مدرسه دریانوردی : 
درچنین روزی در سال 1426 میلادی برای  نخستین بار در جهان مدرسه دریانوردی  در کشور پرتغال آغاز به کار کرد .

تصویب قانون اساسی نروژ : 
درچنین روزی در  سال 1814 میلادی ، نروژ سرانجام به مشروطه دست یافت و  قانون اساسی این کشور به تصویب رسید . 

منبع:خبرگزاری مهر

27/02/58

تشكیل جلسه طولانی شورای تأمین شهر خرمشهر و انتشار سه اعلامیه پی در پی درباره ضرورت تخلیه ساختمان‌ها و اماكن دولتی تا دوشنبه ( 31/2/58 ) ، توقف كلیه فعالیت‌های انتظامی ، نظامی و امنیتی و انحلال تمامی سازمان‌ها ، شوراها ، انجمن‌ها ، كمیته ، جبهه و كانون‌ها ، ممنوعیت حمل سلاح در شهر از جمعه ( 4/3/58 ) . اعلام مخالفت سازمان سیاسی خلق عرب با تخلیه ساختمان‌های دولتی و خلع سلا عمومی .

اتخاذ تدابیر امنیتی و انتظامی شدید در خرمشهر ، تقویت نیروهای نظامی و انتظامی ، ورود گروه‌هایی از پاسداران انقلاب اسلامی از دیگر شهرهای خوزستان به خرمشهر ، تقویت پایگاه‌های نظامی ارتش در منطقه و تأكید قاطعانه فرماندار بر ایجاد امنیت در شهر .

اطلاعیه آیت الله شبیر خاقانی درباره منع دخالت كمیته‌ها و كانون‌ها در امور شهر ، تأكید بر حقوق شرعی خلق عرب و لزوم جلوگیری از حمل اسلحه در ملأعام .

گزارش روزنامه اطلاعات از ملاقات “ نمایندگان خلق عرب خوزستان “ با مهندس بازرگان و تسلیم خواسته 12 ماده‌ای درباره خودمختاری خوزستان به وی و نامه بازرگان به شیخ شبیر و اعلام سودمندی مذاكرات .

اطلاعیه افشاگرانه كانون فرهنگی ـ نظامی انقلابیون مسلمان خرمشهر درباره ماهیت نیروهای موسوم به خلق عرب و نقش آنها و شیخ شبیر در حوادث خرمشهر .

گزارش روزنامه اطلاعات از تلاش اهالی ترك‌زبان نقده در بازگرداندن كردهایی كه در پی درگیری شهر اقدام به مهاجرت كرده‌اند .  

گزارش روزنامه كیهان از وقوع درگیری مسلحانه طایفه‌ای در گیلان غرب .

مصاحبه رادیو تلویزیونی آیت الله ربانی شیرازی در خصوص غائله نقده و مشخصات رئیس جمهوری آینده .

گزارش سفارت آمریكا در تهران به وزارت خارجه آن كشور درباره ماهیت درگیری مسلحانه نقده و نقش عواملی همچون سپهبد عزیز الله پالیزبان و اویسی در آن .

صدور قطعنامه سنای آمریكا در محكومیت اعدام‌ها در ایران و انتقاد از صدور حكم قتل شاه مخلوع و تهدید به اینكه اگر اعدام‌ها ادامه یابد ممكن است به روابط دوستانه آمریكا و ایران لطمه وارد شود .

مصاحبه مطبوعاتی طه محی الدین معروف معاون رئیس جمهوری عراق و اعلام مواضع مثبت در مورد انقلاب اسلامی و نظام جدید و ابراز خوش‌بینی درباره تأثیر انقلاب ایران در عراق و جهان و قطع ارتباط ایران با صهیونیست‌ها و عدم تأثیر بحران كردستان ایران در منطقه كردنشین عراق ، و … همچنین ابراز نظر درباره خطرناك بودن ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی .

27/02/60

دیدار طارق عزیز با شاه خالد پادشاه عربستان و تسلیم پیام صدام به وی.

27/02/62

دیدار وزاری خارجه كویت و امارات عربی متحده با دكتر ولایتی

نخست وزیر الجزایر وارد تهران شد.

امضاء قرارداد سازش لبنان با رژیم صهیونیستی

27/02/65

آغاز جنگ شهرها

27/02/66

عملیات بیت المقدس 6

حمله موشكی یك هواپیمای عراقی به ناو استارك

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo