شهید آوینی
 
دين اسلام كامل‌ترين مؤلفه برای رفع نيازهای بشری است

انسان امروزی تشنه معرفت و معنويت است، اديان الهی به طور عام و دين اسلام به طور خاص كامل‌ترين مؤلفه برای رفع نيازهای بشری است.

حجت الاسلام والمسلمين « مهدی عرب پور »، رئيس اداره كل تبليغات اسلامی استان كرمان، ضمن بيان اين مطلب، با اشاره به نيازها و اميال مشترك انسانها گفت: خداشناسی، كمال طلبی، عدالت خواهی و ميل به جاودانگی، خواسته مهم انسانها است كه تنها اديان الهی مي‌توانند آنها را تأمين كنند و در اختيار انسان قرار دهند، هرچند كامل‌ترين مؤلفه در اين ميان اسلام است.

اسلام پاسخگوي نيازهای روانی بشر

وی اسلام را دينی فراگير معرفی كرد و افزود: روزگاری اومانيسم و زمانی ديگر ليبراليسم، خود را ناجی بشر و برآورنده نيازهای او مي‌دانستد و تنها در پی تأمين زندگی مادی او بودند در حالی كه روح انسان نيز بايد تقويت و به كرامت و بعد معنوی او نيز توجه شود و اديان الهی و به‌ويژه اسلام مي‌توانند نيازهای روانی بشر را پاسخگو باشند.

بهترين عبادات انتظار برای عدالت جهانی

حجت الاسلام عرب پور در ادامه تأكيد كرد: اسلام زيباترين و معقول‌ترين ارتباط ميان خالق و مخلوق را تصوير كرده و انتظار برای رسيدن به يك عدالت جهانی و تلاش در جهت دستيابی به آن را از بهترين عبادات بر مي‌شمرد.

وی معرفی زيبايي‌های اسلام به مردم را يكی از مهم‌ترين وظايف عالمان دين عنوان كرد و گفت: عالمان دينی بايد زيبايي‌های اسلام را به كمك ابزارهای مدرن به مردم معرفی و آنان را با جلوه‌های كارآمد و جذاب دين آشنا كنند زيرا به گفته امام رضا(ع)، اگر مردم محاسن دين را ببينند و بشنوند بي‌ترديد از آن پيروی خواهند كرد.

رئيس اداره كل تبليغات اسلامی استان كرمان، زدودن خرافات از دين را بسيار مهم دانست و يادآور شد: اصل دين و كتاب ما مسلمانان تحريف نمي‌شود، اما كسانی در تلاش برای تحريف و ايجاد خرافه هستند و ما بايد با خرافه زدايی از دين، در حفظ و گسترش آن بكوشيم.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo