شهید آوینی
 
ایستگاه تلویزیون اسلامی در موزامبیک راه اندازی می شود
با همکاری مسلمانان موزامبیک، ایستگاه تلویزیون اسلامی به منظور اشاعه اسلام در این کشور از ماه مبارک رمضان( مهر ماه) برنامه های دینی و اسلامی خود را پخش می کند.

به نقل از اسلامیک نیوز، این ایستگاه تلویزیونی اسلامی که با هدف اشاعه اسلام و تبیین جایگاه این دین و ارائه برنامه های دینی و قرآنی تأسیس می شود، برنامه های دینی خود را از ماه رمضان ( مهرماه) آغاز و پخش می کند.

این در حالی است که ایستگاه رادیو اسلامی نیز از سوی شورای دعوت به اسلام در سال 2003 در این کشور تأسیس شده است.

ایستگاه فوق با همکاری مسلمانان و شورای دعوت به اسلام، در شهر ماپوتو پایتخت موزامبیک راه اندازی می شود.


 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo