شهید آوینی
 
نشست "مسئله تعقل در حکمت متعالیه صدرالمتألهین" برگزار می شود
نشست "مسئله تعقل در حکمت متعالیه صدرالمتألهین" سه شنبه 26 اردیبهشت در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

دومین دوره همایشهای تخصصی گروه فلسفه و حکمت دانشگاه تربیت مدرس در نیمسال دوم تحصیلی 85-1384 برگزار می شود.

در پنجمین نشست  امسال دکتر محسن کدیور، استاد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی می کند.

این نشست از ساعت 10 تا 12در سالن استاد شکویی، دانشکده علوم انسانی دانشکده تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo