شهید آوینی
 
آغاز به كار انجمن علمی موسسه فرهنگی مسلمانان فرانسه

موسسه فرهنكی مسلمانان فرانسه واقع در محله گوت دور در منطقه 18 پاريس با هدف ايجاد تصوير منطقی از اسلام جمعه 22 اردیبهشت ماه كار خود را آغاز كرد.

به نقل از "AFP", اليويه روسل، دبير انجمن در جريان اين نشست اظهار داشت:" اين همايش يك برنامه فرهنگی برای ايجاد تصويری درست از مسلمانان در فرانسه است.

برتراند دلانو، شهردار پاريس نيز كه در اين نشت حضور داشت اعلام كرد كه جمهوری فرانسه نمی تواند جمعيت مسلمانان را ناديده بگيرد.

دانيل دييانت «شهردار منطقه 18 پاريس نيز ضمن عرض تبريك به متصديان برگزاری اين نشست پر زحمت اظهار داشت: جمهوری فرانسه نمي‌تواند منكر اين همايش شود.»

قرار است تا زمانی كه اين موسسه فعاليت‌های خودر ا سازماندهی كند، مركز كوچكی در خيابن لئون (منطقه 18) كاراين انجمن را جهت امور فرهنگی و تشكليلاتی در اكتبر آينده به عهده گيرد.

سه برنامه مشخص از عمده فعاليت‌های اين مركز خواهد بود:

1- ايجاد يك مركز تشكيلانی دانشگاهی

2- تحقيق و مستندسازی درمورد فعاليت‌های اجتماعی، فرهنگی

3- فراهم كردن مكان‌هايی برای برگزاری مراسم مهم مذهبی، خصوصاً اعياد.

گفتنی است كه در اين انجمن علمی، انديشمندانی چون، ژان ببرو، فرانك فراگوسی، دانيل مرويولوژ، فرهاد فصسروفاور، يپرلوی و .... فعاليت دارند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo