شهید آوینی
 
اعجاز قرآن در نشست دبی بررسی شد

اتحاديه علوم قرآنی «جايزه دبی» سلسله نشست های بررسی اعجاز قرآن خود را با حضور برخی علمای برجسته در دبی آغاز كرد.

سازمان روابط عمومی اتحاديه علوم قرآنی «جايزه دبی» ضمن اعلام اين خبر گفت: تغذيه مناسب در قرآن و نقش آن در درمان بيماريها، اعجاز علمی در تبيين معجزات قرآن در توصيف غذاها ازمهمترين موضوعات مورد بررسی در اين نشست بود. «دكتر حسين رضوان اللبيدی» در اين نشست جايگاه مغز و اعصاب در قرآن را تشريح كرد.

ازسوی ديگر «جميل القدسی الدويك» در نشست مذكور به بررسی اعجاز علمی قرآن در معالجه بيماريها و عدم وجود راهكارهای درمان در علوم پزشكی جديد پرداخت.

القدسی تصريح كرد: در جريان تحقيقاتش در اين زمينه از احاديث رسول اكرم(ص) نيز استفاده بسياری كرده است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo