شهید آوینی
 
پايان كار بيست‌و سومين كنفرانس ساليانه مسلمانان در فرانسه

بيست‌وسومين كنفرانس ساليانه مسلمانان فرانسه با حضور بيش از صد هزار نفر از نمايندگان بخش‌های اسلامی سراسر اين كشور در شهر بورجت اين كشور به كار خود پايان داد.

موضوع‌های مورد بررسی در اين نشست كه با عنوان «حركت بر اساس اصول مذهب» برگزار شد، معرفی چهره حقيقی نبي‌اكرم(ص) به مرم فرانسه و راه‌های مبازره با گرايش‌های ضد اسلامی بود. در اين نشست كه از سوی اتحاديه مسلمانان فرانسه برگزار شد، درباه مشكلات عمومی و شخصی فراروی مسلمانان اين كشور بحث و تبادل نظر شد.

در حاشيه برگزاری اين كنفرانس نمايشگاهی با عنوان معرفی چهره نبي‌اكرم(ص) در پاريس برگزار شد كه مورد استقبال چشمگير مردم اين شهر قرار گرفت. يكی از مواردی كه در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار گرفته است، نمايی از غار حراست كه در آن آيات قرآن كريم توسط جبرئيل بر پيامبر(ص) از سوی خداوند نازل شده است.

در اين نمايشگاه همچنين مكان‌های مقدس مسلمانان درمكه و آيات قرآن كريم در مدح نبي‌اكرم(ص) به نمايش گذاشته شده است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo