شهید آوینی
 
ارتش اسرائيل مسجد حضرت ابراهيم را بست

نظاميان رژيم صهيونيستی با بستن مسجد تاريخی حضرت ابراهيم (ع) در شهر هبرون، از ورود نمازگزاران مسلمان به این مسجد جلوگيری كردند.

به نقل از خبرگزاری عربستان، ارتش اسرائيل بدنبال افزایش محدودیت ها و تهاجمات نسبت به مسلمانان فلسطینی و به بهانه اينكه مسجد ابراهيم (ع) در منطقه نظامی واقع شده است مانع ورود صدها فلسطينی نمازگزار به اين مكان شدند.

در همین راستا شيخ حجازی _توليت مسجد_ در گفتگو با خبرگزاری وفا گفت: نيروهای اشغالگر پس از نماز صبح ديروز مسجد را به محاصره خود درآوردند و مانع از تردد نمازگزاران به این مسجد شدند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo