شهید آوینی
 
نام "محمد" در صدر انتخاب مسلمانان دانمارکی قرار دارد
آمارهای رسمی از مسلمانان دانمارک حاکی از آن است که نام " محمد" به منظور حفظ هویت اسلامی و آشنایی با سیره نبی اکرم (ص) در صدر نامهای انتخابی والدین مسلمان دانمارکی قرار دارد.

به نقل از اسلام آنلاین، به دنبال انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز به نبی اکرم(ص) که دانمارک از طلیعه داران آن بود، مسلمانان دانمارکی به منظور وجه تسمیه با حضرت محمد (ص) نام " محمد" را برای روی کودکان متولد شده خود انتخاب می کنند.

آنها به منظور حفظ هویت اسلامی، شناخت نسل جدید با آموزه های اسلام و آگاه شدن از شخصیت حضرت محمد(ص) این اقدام را انجام می دهند.

سرشماریهای رسمی از مسلمانان دانمارک حاکی از آن است که این گروه بر روی دختران و پسران خود نامهای اسلامی را می گذارند. آنها اسمهایی چون محمد، احمد، ابراهیم، یوسف، حسین و حسن را برای پسران و برای دختران نیز اسمهایی چون فاطمه،  و زینب را انتخاب می کنند.

این آمارها در پایان هفته گذشته نشان داده است نام "محمد" در میان اقلیت مسلمان این کشور بسیار اشاعه یافته است به طوری که بیش از 8 هزار نفر این نام را انتخاب کرده اند، نام " احمد" در مرتبه دوم حدود 3923 نفر، نام " علی" در مرتبه سوم حدود 3394 نفر در میان مردان مسلمان و در میان زنان مسلمان دانمارکی نیز نام "فاطمه" به تعداد 2270 نفر برگزیده اند.

این در حالی است که در سال 2004 تنها 167 کودک مسلمان نام "محمد" را داشتند.

یکی از مسلمانان دانمارکی اظهار داشت: علت انتخاب نامهای اسلامی برای کودکان شناخت آموزه های بزرگ اسلام و تأثیر گذاری مثبت آن است. هنگامی که نام اشخاص برجسته دینی را برای فرزندانمان انتخاب می کینم دوست داشتن و تعلق ما نسبت به اسلام بیشتر می شود و زمینه ای فراهم می آورد تا به شناخت زندگی آنها اقدام کنیم، از سوی دیگر این کار افتخاری برای مسلمانان خواهد بود.

محمد شرف لی یکی از دانشجویان دانشگاه کپنهاگ تصریح کرد: با داشتن نام محمد احساس می کنم مسئولیت زیادی به عهده دارم و باید از حرمت و کرامت این نام دفاع کنم.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo